obchod@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

Emocio Sklo Dekor 70x62 mm Soft Cotton, vonná svíčka

46 Kč
není skladem
Momentálně nedostupné

Doba hoření: 21

Doba hoření 21
Hmotnost netto 85
Hmotnost brutto 230
Barva bílá
Typ produktu Vonná svíčka
Šířka 7
Hloubka 7
Výška 6.2

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: VAROVÁNÍ

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použití s přečtěte údaje na štítku.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a zasáhnuté části těla.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsah nebezpečných látek: 4-terc-butylcyklohexyl-acetát; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; 1- (1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a- oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, piperonal; 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal; hexyl-2 -hydroxybenzoát; linalyl-acetát; 3,7-dimethyl-1,6-oktadien-3-ol, 3-(o-ethylfenyl)-2,2- dimethylpropionaldehyde; 3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde; cedrol methyl ether; 3,7- dimethyl-7-hydroxyoktanalKat. číslo: 34764

Další provedení

Emocio Sklo 52x65 mm 2 ks v krabičce Soft Cotton & Sandalo Noir, vonná svíčkaEmocio Sklo 52x65 mm 2 ks v krabičce Soft Cotton & Sandalo Noir, vonná svíčka58 Kčnení sklademEmocio Sklo 65x63 mm 2 ks v krabičce Soft Cotton & Sandalo Noir, vonná svíčkaEmocio Sklo 65x63 mm 2 ks v krabičce Soft Cotton & Sandalo Noir, vonná svíčka71 Kčskladem
Emocio Sklo 57x85 mm se skleněným víčkem Cotton Blossom vonná svíčkaEmocio Sklo 57x85 mm se skleněným víčkem Cotton Blossom vonná svíčka51 Kčskladem
Emocio Sklo 93x142 mm se skleněným víčkem Soft Cotton vonná svíčkaEmocio Sklo 93x142 mm se skleněným víčkem Soft Cotton vonná svíčka195 Kčskladem
Emocio Sklo 100x79 mm se skleněným víčkem Soft Cotton vonná svíčkaNovinkaEmocio Sklo 100x79 mm se skleněným víčkem Soft Cotton vonná svíčka102 Kčskladem
Emocio Sklo 76x118 mm Soft Cotton & Sandalo Noir dvoubarevná vonná svíčkaEmocio Sklo 76x118 mm Soft Cotton & Sandalo Noir dvoubarevná vonná svíčka90 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © Svicky.cz 2024