obchod@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

Emocio Sklo 52x65 mm 2 ks v krabičce Soft Cotton & Sandalo Noir, vonná svíčka

58 Kč
není skladem
Momentálně nedostupné

Doba hoření: 11 hod

Doba hoření 11 hod
Hmotnost netto 90 g
Hmotnost brutto 270 g
Barva bílá, hnědá
Typ produktu Vonná svíčka
Šířka 10.7 cm
Hloubka 5.7 cm
Výška 6.5 cm

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsah nebezpečných látek: 4-terc-butylcyklohexyl-acetát; 2-hexyl-3-fenyl-2-propenal; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2- cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1 -on; piperonal; hexyl-2-hydroxybenzoát; 2-(4-(terc.)butylbenzyl)propionaldehyd; cinnamaldehydKat. číslo: 34768

Další provedení

Emocio Sklo 65x63 mm 2 ks v krabičce Soft Cotton & Sandalo Noir, vonná svíčkaEmocio Sklo 65x63 mm 2 ks v krabičce Soft Cotton & Sandalo Noir, vonná svíčka71 Kčskladem
Emocio Sklo Dekor 70x62 mm Sandalo Noir, vonná svíčkaEmocio Sklo Dekor 70x62 mm Sandalo Noir, vonná svíčka46 Kčnení sklademEmocio Sklo Dekor 70x62 mm Soft Cotton, vonná svíčkaEmocio Sklo Dekor 70x62 mm Soft Cotton, vonná svíčka46 Kčnení sklademEmocio Sklo 76x118 mm Soft Cotton & Sandalo Noir dvoubarevná vonná svíčkaEmocio Sklo 76x118 mm Soft Cotton & Sandalo Noir dvoubarevná vonná svíčka90 Kčskladem

Všechna práva vyhrazena © Svicky.cz 2024